Telefoon 010-4500921
bellen
ANBI-status

ANBI-status

U kunt als ouder/verzorger de vrijwillige ouderbijdrage bij de belastingdienst als gift aftrekken omdat onze school de ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) status heeft door aan de hieronder vermelde voorwaarden te voldoen.
 
De Olijfboom, Pelikaanweg 4, te Capelle aan den IJssel is een reguliere basisschool uitgaande van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel, Pelikaanweg 4, 2903ER te Capelle aan den IJssel. Het postadres van het bestuur is: VVOGG, Postbus 66, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341089. Het fiscale nummer (RSIN) is 26.339.30. 
 
Onder het tabblad 'ouders' en het sub tabblad 'inloggen' treft u de Schoolgids aan met daarin de namen van de bestuursleden en hun functies.
In de Schoolgids vindt u eveneens het beleidsplan, de doelstelling van onze VVOGG aan.
 
Onze VVOGG kent geen beloningsbeleid voor de beleidsbepalers; voor de werknemers verwijzen we naar de salarisregeling zoals die in de onderwijs CAO is vastgelegd. Voor de VVOGG geldt de CAO RPO = Reformatorisch Primair Onderwijs.
 
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiƫle verantwoording verwijzen we naar het Jaarverslag, onder het kopje 'Bestuur' en dan 'WNT verantwoording'.