Telefoon 010-4500921
bellen
Oudercommissie

Oudercommissie

Van harte welkom op de pagina van de oudercommissie van De Olijfboom!

Doelstelling 

Op de Olijfboom is een oudercommissie (OC) ingesteld om: 

  • Verschillende activiteiten van ouderhulp te bundelen in één organisatievorm; 

  • Participatie en Betrokkenheid van ouders bij het functioneren van de school te bevorderen; 

  • Het personeel te ondersteunen en zodoende te ontlasten bij hun niet-lesgebonden taken; 

  • Activiteiten beter te organiseren; 

  • Meer activiteiten te kunnen ontplooien. 

Toezicht en verantwoordelijkheid 

De oudercommissie is door de school ingesteld en valt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de directie (MT). De Oudercommissie is met instemming van het MT ingesteld uit ouders die één of meer kinderen hebben die onze school bezoeken.  

Er zijn vanuit school twee contactpersonen (MT-leden) aangesteld die als schakel fungeren tussen de oudercommissie en de directie en/of het team. Via de voorzitter/secretaris van de oudercommissie blijft de contactpersoon op de hoogte van de besprekingen, de bespreekpunten en woont desgewenst vergaderingen bij.  Communicatie met de directie en/of het team verloopt via de contactpersonen. 

Samenstelling Oudercommissie (OC) 

De commissie wordt gevormd door ouders die de school willen (onder)steunen d.m.v. het beschikbaar stellen van tijd, energie en hun “handen”. Een lid is verantwoordelijk voor een bepaalde taak en heeft de leiding bij de uitvoering ervan indien het andere ouders erbij heeft ingeschakeld. 

Er wordt vooralsnog niet gewerkt met een rooster van aftreden, maar: 

  • Een OC-lid mag zolang deel uitmaken van de commissie als dat zij een kind op school heeft; 

  • Een OC-lid treedt af als het laatste kind de school verlaat; 

  • Het uitbreiden van de Oudercommissie en/of het toetreden van nieuwe ouders tot de commissie, verloopt via en met instemming van het MT. 

Heeft u belangstelling voor het werk van de OC, wilt u deelnemen of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres oc@olijfboomcapelle.nl en u kunt natuurlijk altijd één van de leden van de OC aanspreken.

Leden Oudercommissie

Mevrouw C.H. Boom-Kreft (Lianne)
Mevrouw J.A. de Groot-Schilt (Jolanda)
Mevrouw C.M. de Leede-Snoep (Tineke)
Mevrouw G.T.P. Moerkerken-Groenendijk (Olga)
Mevrouw G. Nederlof-de Groot (Gera)
Mevrouw C. van der Spek - van Holst (Clarina)
Mevrouw N. Trouwborst-van Gurp (Nienke)
Mevrouw J.G. Visser-Huijzer (Hanneke)
Mevrouw M. Zuiddam-Hoogendoorn (Marlies)
Mevrouw A.E. de Groot-Waaijenborg (Betty)
Mevrouw L.C. Kok-Klerk (Carolien)

Contactpersonen vanuit het MT: Juf Keereweer en juf Van der Velden