Telefoon 010-4500921
bellen
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad van De Olijfboom!

De MR streeft ernaar zelf initiatieven te ondernemen, ideeën aan te reiken en mee te denken over een visie voor de toekomst van de school. U als ouders kunt ons daarbij helpen!

Heeft u belangstelling voor het werk van de MR of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Dat kan o.a. via het e-mailadres mr@olijfboomcapelle.nl en u kunt natuurlijk altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Ouder- en personeelsgeleding

Dhr. M. de Koning (voorzitter, oudergeleding)
Dhr. P.M. Schollaart (secretaris, oudergeleding)
Mevr. C. van Hengel-van Esch (oudergeleding)
Mevr. A. Kole-de Pater (oudergeleding)
Mevr. A. de Blois-den Besten (personeelsgeleding)
Dhr. J. de Deugd (personeelsgeleding)
Mevr. S.H. Lagendijk-Tintel (personeelsgeleding)
Mevr. E. Meijer-Bax (personeelsgeleding)

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (mits anders aangekondigd). De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en hebben plaats in het schoolgebouw van onze school. Als u de vergadering wilt bijwonen, moet u dat vooraf kenbaar maken aan onze secretaris. Dit kan via het mailadres op deze pagina.
De vergaderingen in het schooljaar 2022-2023 vinden plaats op de volgende data:

  • Maandag 26 september 2022

  • Maandag 28 november 2022

  • Maandag 23 januari 2023

  • Maandag 30 maart 2023

  • Maandag 8 mei 2023

  • Maandag 26 juni 2023