Telefoon 010-4500921
bellen
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad van De Olijfboom!

De MR streeft ernaar zelf initiatieven te ondernemen, ideeën aan te reiken en mee te denken over een visie voor de toekomst van de school. U als ouders kunt ons daarbij helpen!

Heeft u belangstelling voor het werk van de MR of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Dat kan o.a. via het e-mailadres mr@olijfboomcapelle.nl en u kunt natuurlijk altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Ouder- en personeelsgeleding

Dhr. M. de Koning (voorzitter, oudergeleding)
Dhr. P.M. Schollaart (oudergeleding)
Mevr. C. van Hengel-van Esch (oudergeleding)
Mevr. A. Kole-de Pater (oudergeleding)
Dhr. J. Koppe (oudergeleding)
Mevr. A. de Blois-den Besten (personeelsgeleding)
Dhr. J. de Deugd (personeelsgeleding)
Mevr. S.H. Lagendijk-Tintel (secretaris, personeelsgeleding)
Mevr. E. Meijer-Bax (personeelsgeleding)
Mevr. G. van Ooijen-Speksnijder (personeelsgeleding)

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (mits anders aangekondigd). De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en hebben plaats in het schoolgebouw van onze school. Als u de vergadering wilt bijwonen, moet u dat vooraf kenbaar maken aan onze secretaresse. Dit kan via het mailadres op deze pagina.
De vergaderingen in het schooljaar 2021-2022 vinden plaats op de volgende data:

  • Dinsdag 25 januari 2022

  • Maandag 21 maart 2022

  • Dinsdag 24 mei 2022

  • Maandag 27 juni 2022