Telefoon 010-4500921
bellen
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad van De Olijfboom!

De MR streeft ernaar zelf initiatieven te ondernemen, ideeën aan te reiken en mee te denken over een visie voor de toekomst van de school. U als ouders kunt ons daarbij helpen!

Heeft u belangstelling voor het werk van de MR of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Dat kan o.a. via het e-mailadres mr@olijfboomcapelle.nl en u kunt natuurlijk altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Ouder- en personeelsgeleding

Dhr. M. de Koning (voorzitter, oudergeleding)
Dhr. P.M. Schollaart (secretaris, oudergeleding)
Mevr. C. van Hengel-van Esch (oudergeleding)
Dhr. J. de Deugd (personeelsgeleding)
Mevr. S.H. Lagendijk-Tintel (personeelsgeleding)
Mevr. E. Meijer-Bax (personeelsgeleding)

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (mits anders aangekondigd). De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en hebben plaats in het schoolgebouw van onze school. Als u de vergadering wilt bijwonen, moet u dat vooraf kenbaar maken aan onze secretaris. Dit kan via het mailadres op deze pagina.
De vergaderingen in het schooljaar 2023-2024 vinden plaats op de volgende data:

  • Maandag 4 september 2023

  • Maandag 27 november 2023

  • Maandag 29 januari 2024

  • Dinsdag26 maart 2024

  • Maandag 13 mei 2024

  • Maandag 3 juni 2024

Jaarverslagen