Telefoon 010-4500921
bellen
Visie

Visie

Het onderwijs op onze school kunnen we samenvatten in 3 kernwoorden: wortelen, groeien en vruchtdragen.

Op de Olijfboom wijst de Bijbel ons elke dag de weg. God vraagt daarin van ons Hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Tijdens de lessen laten we, waar mogelijk, het licht vallen op de dingen van God en van Zijn Koninkrijk. Leerlingen worden gevormd en voorbereid om als christen op te groeien en te leven: leren op school en leren voor het leven gaan zoveel mogelijk samen op.

Kernwaarden

Binnen ons onderwijs staan een vijftal kernwaarden centraal:

  • Vertrouwen: Op onze school zien we leerkrachten, leerlingen en ouders die in vertrouwen samen leven en leren.

  • Verantwoordelijkheid: De leerkracht neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. De leerkracht is gids en voorbeeld in het onderwijsleerproces, maar de leerlingen dragen medeverantwoordelijkheid en groeien daarin.

  • Verbinding: De leerkracht en de leerlingen zijn verbonden met elkaar, de ouders en de leerstof. De leerkracht zorgt voor betrokkenheid op het onderwijs, zodat het kinderen persoonlijk raakt en vormt.

  • Vakmanschap: De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs zodat kinderen leren met inzicht, diepgang en verwondering. Er heerst op onze school een professionele schoolcultuur waarbij de leerkrachten en schoolleiding hun vakmanschap ontwikkelen.

  • Groei: De leerkrachten helpen de leerlingen waar mogelijk te laten groeien op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.