Telefoon 010-4500921
bellen
Verlofformulier

Verlofformulier

    Bij meerdere kinderen graag alle groepen aanklikken
  • Graag relatie vermelden indien van toepassing
  • Bijvoorbeeld: trouwkaart, werkgeversverklaring, medische verklaring

Aanvraagformulier vakantie- en extra verlof t/m 10 schooldagen eenmaal per schooljaar, zoals bedoeld in artikel 13a en 14, lid 1 van de Leerplichtwet.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de informatiefolder. Hierin staat precies aangegeven wanneer u in aanmerking komt voor deze aanvraag.

Informatiefolder verlofformulier.pdf

U ontvangt altijd per mail een akkoordverklaring van uw verlofaanvraag.