Telefoon 010-4500921
bellen
Toezichthoudend Bestuur

Toezichthoudend Bestuur

Door de ledenvergadering van de VVOGG te Capelle aan den IJssel is gekozen voor een nieuw bestuursmodel waarbij de toezichthouders en bestuurder samengevoegd zijn in één bestuur. In het kader van ‘goed bestuur, goed toezicht’ moeten deze taken gescheiden zijn.

Het uitvoerend bestuur ligt bij de directeur bestuurder, de heer M.A. (Matthijs) Weerheim.
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.J. Benard (voorzitter)
Dhr. P.B. de Ruiter (2e voorzitter)
Dhr. J. Koppe
Dhr. W. Nederlof
Dhr. J. Snoei

De directeur bestuurder en het toezichthoudend bestuur wordt ondersteund door mevrouw J.A. Pronk-van Asselt (secretaresse).